Bilgi Entropisi

53 gibi herhangi bir pozitif tamsayı şeklinde 10’luk tabanda ifade edilebilir. Tabii ki bu sayıyı 2’lik gibi farklı tabanlarda da ifade edebiliriz. 53 sayısını ikilik tabanda 110101 olarak 6 hane ile ifade edebiliriz. Aynı...