prime-numbers 0

Asallık Testi

Birçok şifreleme algoritması bir veya daha fazla asal sayıya ihtiyaç duymaktadır. Peki büyük bir asal sayısı nasıl seçebiliriz? Büyük bir sayının asal olup olmadığı gibi zor bir soruya nasıl cevap verebiliriz? Bu soruya cevap...

ImageEntropy 0

Bilgi Entropisi

53 gibi herhangi bir pozitif tamsayı şeklinde 10’luk tabanda ifade edilebilir. Tabii ki bu sayıyı 2’lik gibi farklı tabanlarda da ifade edebiliriz. 53 sayısını ikilik tabanda 110101 olarak 6 hane ile ifade edebiliriz. Aynı...